1. Hem
  2. Publikt moln
  3. Tillgänglighetszoner

Tillgänglighetszoner

En tillgänglighetszon (availability zone) är en fysisk uppdelning av resurser (i vårt fall i olika datacenter) men där de ändå existerar inom samma OpenStack-region.

I vår primära region europe-se-1 finns det två tillgänglighetszoner att använda för att sprida data och last över flera siter. Detta är valbart när det gäller volymer, instanser (compute) och nätverkstjänster och väljs på resursbasis vid skapande.

Några saker som är viktiga att tänka på när man arbetar med flera olika tillgänglighetszoner:

  • Det går ej att koppla en volym från en tillgänglighetszon, mot en instans i en annan (”cross attach”). Instansen måste vara skapad i samma zon som volymen.
  • Det går att utvidga ett nätverk över båda zonerna (portar kan skapas på samma nätverk över båda zonerna) men det ger inte ett fullständigt HA-nät, då routerpar fortsatt existerar i den valda tillgänglighetszonen de är skapade i. För att uppnå en fullständig separation bör separata nätverk sättas upp med separata publika interface.

Det går att läsa mer om detta i OpenStacks publika dokumentation:

https://docs.openstack.org/nova/latest/admin/availability-zones.html

Senast uppdaterad 2021-04-28

Relaterade artiklar

Behöver du hjälp?
Hittar du inte vad du söker? Ingen fara - kontakta oss så hjälper vi dig!
Kontakta support