1. Hem
 2. Publikt moln
 3. Guider
 4. Använda Designate (DNS) som autentiserare för ACME/LetsEncrypt

Använda Designate (DNS) som autentiserare för ACME/LetsEncrypt

Denna guide hjälper dig sätta upp certbot med plugin för OpenStack DNS (Designate) för verifiering av LetsEncrypt-certifikat över DNS.

Följande gäller för Debian/Ubuntu:

 1. Installera certbot och dns-openstack authenticator-plugin med pip:
  sudo apt install certbot python3-designateclient python3-pip
  sudo pip3 install certbot-dns-openstack
 2. Skapa en Application Credential via Horizon. För detta krävs att en API-användare som ni skapar i cloudportalen (under ”Access & Säkerhet -> API-användare”).
 • Logga in i Horizon (https://control.binero.cloud)
 • Gå till ”Access” -> ”Applikationsbehörighet”.
 • Klicka på ”Create Application Credential”, fyll i valfritt namn.
 • Markera rollerna ”reader” samt ”member”.
 • Ange följande regler i textfältet ”Access Rules”:
- service: dns
 method: GET
 path: /v2/zones
- service: dns
 method: GET
 path: /v2/zones/{zone_id}
- service: dns
 method: GET
 path: /v2/zones/{zone_id}/recordsets
- service: dns
 method: POST
 path: /v2/zones/{zone_id}/recordsets
- service: dns
 method: GET
 path: /v2/zones/{zone_id}/recordsets/{recordset_id}
- service: dns
 method: PUT
 path: /v2/zones/{zone_id}/recordsets/{recordset_id}
- service: dns
 method: DELETE
 path: /v2/zones/{zone_id}/recordsets/{recordset_id}
 • Klicka på ”Create Application Credential” och sedan ”Download clouds.yaml”. Spara filen till /etc/openstack/clouds.yaml
 1. Kör följande kommandon:
  sudo -s
  chown root:root /etc/openstack/clouds.yaml
  chmod 600 /etc/openstack/clouds.yaml
 2. Du kan nu utfärda certifikat som vanligt via certbot med tillägg av -a dns-openstack till dina certbot certonly eller certbot run kommandon som exempelvis:
  sudo certbot -a dns-openstack certonly -d example.domain

  Om du har befintliga certifikat som du vill ändra autentiseringen för, redigera /etc/letsencrypt/renewal/example.domain.conf och se till att autentiseringsalternativet är satt till dns-openstack i avsnittet [renewalparams].
Senast uppdaterad 2022-04-26

Relaterade artiklar

Behöver du hjälp?
Hittar du inte vad du söker? Ingen fara - kontakta oss så hjälper vi dig!
Kontakta support